Worksheet Unit 1 - Upkids6
				
					https://s3.tebi.io/appupkids6/Unit%201.%20Getting%20Around%20%28Published%29/index.html
				
			
Worksheet Unit 2 - Upkids6
				
					https://s3.tebi.io/appupkids6/Unit%202.%20Family%20Life%20%28Published%29/index.html
				
			
Worksheet Unit 3 - Upkids6
				
					https://s3.tebi.io/appupkids6/Unit%203.%20Student%20Life%20%28Published%29/index.html
				
			
Worksheet Unit 4 - Upkids6
				
					https://s3.tebi.io/appupkids6/Unit%204.%20Wants%20and%20needs%20%28Published%29/index.html
				
			
Worksheet Unit 5 - Upkids6
				
					https://s3.tebi.io/appupkids6/Unit%205.%20Around%20Town%20%28Published%29/index.html
				
			
Worksheet Unit 6 - Upkids6
				
					https://s3.tebi.io/appupkids6/Unit%206.%20Our%20Planet%20%28Published%29/index.html
				
			
Worksheet Unit 7 - Upkids6
				
					https://s3.tebi.io/appupkids6/Unit%207.%20Achievements%20%28Published%29/index.html
				
			
Worksheet Unit 8 - Upkids6
				
					https://s3.tebi.io/appupkids6/Unit%208.%20Graduation%20day%20%28Published%29/index.html
				
			

Để sử dụng nội dung worksheet offline trên ứng dụng điện thoại(máy tính bảng) bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: cài app ISpring Play (dùng được cho cả hệ điều hành IOS và Android – áp dụng cho Android phiên bản dưới 10.0).

Bước 2: copy đường dẫn phía trên sau đó mở trên trình duyệt điện thoại (hoặc máy tính bảng).

Bước 3: Click vào Launch để mở nội dung bằng ứng dụng ISpring Play.

Bước 4: Download dữ liệu về điện thoại(máy tính bảng) để dùng offline.

(bạn có thể xem hướng dẫn tại video sau: https://www.youtube.com/watch?v=U-aRKZQXsJs)

Chú ý: Trong trường hợp phụ huynh học sinh KHÔNG CÀI ĐƯỢC APP (ứng dụng) thì vẫn có thể dùng đường link phía trên để sử dụng ONLINE trên trình duyệt của tất cả các thiết bị như Smartphone, ipad, laptop…

Lưu ý: đường link phía trên dùng để hỗ trợ download dữ liệu offline về dùng trên App. Vì vậy tính ổn định không cao (không đảm bảo hoạt động 100% thời gian). Do vậy quý thầy/cô vui lòng thông báo tới phụ huynh học sinh sau khi xem nội dung lần đầu thì download dữ liệu về dạng offline dùng trên ứng dụng Ispring Play.

  1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm và download dữ liệu về thiết bị dành cho phụ huynh. Xem chi tiết tại link sau: https://youtu.be/RolFQIY3RpU
  2. Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Ispring Play cho nội dung bài tập bổ trợ của cô WindyBui (dành cho phụ huynh). Xem chi tiết tại link: https://youtu.be/RVv7zsBRpsA